De Koninklijke Luchtmacht is het op één na jongste krijgsmachtonderdeel van de Nederlandse defensie. Werken bij de Luchtmacht is werken in een modern, technisch georiënteerd militair vliegbedrijf met volop kansen voor hoogopgeleide starters op de arbeidsmarkt.

Met de verschillende wapensystemen levert het personeel van de Koninklijke Luchtmacht airpower waar en wanneer de Nederlandse samenleving dit verlangt. Met behulp van de wapensystemen en personeel van de Koninklijke Luchtmacht, worden vanuit de lucht operaties te land, ter zee en in de lucht ondersteund. Samen met onze bondgenoten en de andere krijgsmachtdelen voert de Koninklijke Luchtmacht crisisbeheersings- en humanitaire operaties uit. Door te dreigen met inzet of zonodig door daadwerkelijke inzet draagt de Koninklijke Luchtmacht bij aan het behoud van de internationale rechtsorde. De Koninklijke Luchtmacht staat voor de beschikbaarheid en inzetbaarheid van al haar personeel en al haar middelen.

Chinook

Op het embleem van de Koninklijke Luchtmacht staat de Latijnse spreuk: 'Parvus numero, magnus merito' hetgeen 'Gering in aantal, groot in daden' betekent. Een zeer toepasselijke leus voor de Koninklijke Luchtmacht die beschikt over hoogwaardig materieel, gemotiveerde en goed opgeleide mensen.

De Koninklijke Luchtmacht: Eén Team, Eén Taak.
Teamwork daar draait het om bij de luchtmacht. Een vlieger kan niet vliegen zonder technisch personeel. Zonder logistieke ondersteuning kan het technisch personeel niet sleutelen en ga zo maar door. Als officier ben je eindverantwoordelijk, je levert met je team een bijdrage aan het goed en veilig functioneren van onze vliegtuigen en wapensystemen. In Nederland maar ook ver daarbuiten.

De Luchtmacht is altijd op zoek naar hoger opgeleid technisch personeel.
Management is een belangrijk aspect van de taken waarmee de Luchtmacht jonge hbo’ers en academici belast. Naast wapensystemen kennen we ook ondersteunende systemen zoals personele, logistieke en bestuurlijke informatiesystemen.

Interesse?
Kijk voor je mogelijkheden op werkenbijdefensie.nl en maak een afspraak voor een van onze voorlichtingsbijeenkomsten.

Contactpersoon: Ruth Sluisdom 06-13709410