17
Mar
20:30

Het luchttransportsysteem produceert ca. 2,5% van de mondiale CO2 uitstoot. Eén van de onderzoeksrichtingen om dit te elimineren is elektrische aandrijving met batterijen voor energieopslag. Hiervoor zijn al een groot aantal projecten opgestart, sommige serieus gefinancierd, voor o.a. VTOL luchttaxies en ultra korte afstand conventioneel transport.
Als dit al technisch haalbaar zou zijn, vormt het een uiterst kleine bijdrage aan de totale uitstoot van het luchttransport, wat immers zijn bestaansrecht ontleent aan verbindingen van 1000 km en (veel) meer, waar grondtransport geen bruikbaar alternatief kan zijn.
Hoewel elektrische aandrijving in zichzelf erg efficiënt kan zijn, zijn batterijen erg zwaar per eenheid van opgeslagen energie. Bij de huidige generatie lithium batterijen die beschikbaar zijn voor gecertificeerd luchttransport is de massa om een bepaalde hoeveelheid energie op te slaan een factor 100 groter dan van kerosine in een moderne gasturbine.
Moderne transportvliegtuigen hebben voor afstanden van 1000 km ca 10% van hun totaalgewicht als brandstof aan boord. Dit loopt op tot 50% voor intercontinentale afstanden. Het zal duidelijk zijn dat beschikbare batterijen hier geen alternatief voor kerosine kunnen bieden.
Evert Jesse zet in deze lezing e.e.a. in perspectief en concludeert dat batterijtechnologie in termen van massa per kWh geïnstalleerd één tot twee grootte-ordes beter moet worden om een praktisch alternatief voor kerosine te vormen. Gegeven de historische ontwikkelingen van batterijtechnologie is dit iets waar je misschien op kunt hopen, maar echt niet op mag rekenen. In dit licht is waterstof of ‘sustainable aviation fuel’ een beter paard om op te wedden.

Send an email to vsv@tudelft.nl to attend this lecture. 

Over Evert Jesse:
Ir. Evert Jesse MSc. is afgestudeerd aan de TU Delft vliegtuigbouwkunde en heeft een MSc van Cranfield Institute of Technology. Bij Fokker Aicraft was hij tot het faillissement hoofd van de sectie Conceptual Aircraft design. In 1996 richtte hij samen met 4 collega’s van Fokker ADSE BV op. Hij is nu met pensioen, maar doet nog ad hoc consultancy op het gebied van vliegtuigontwerp en ontwikkeling.

Read More